Goed voor elkaar.

Wat houdt jou, je project, je bedrijf, vereniging of club bezig? Laat het ons weten. Want delen betekent verbinden. En dat is waar Promobility voor staat. Heb je een leuk filmpje of heb je een leuk project, neem dan contact met ons op en dan kunnen we jouw initiatieven delen met andere mensen in de Zaanstreek en IJmond.

Voornaam:

Achternaam:

Bedrijfsnaam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Vertel ons hier waarom je contact met ons wilt:

Roxanne Hehakaija (Rocky) is de Nederlandse koningin van het straatvoetbal. Zij is de eerste en het enige vrouwelijke lid van de Street Legends. Het beste straatvoetbalteam ter wereld met ex-profvoetballer Edgar Davids als aanvoerder. Tijdens de Zaanse Zakenvrouw Verkiezing 2018 zal Rocky als spreekster een inspirerend verhaal vertellen over hoe zij haar droom als lid van het Nederlands elftal door een blessure moest opgeven en toen besloot zich in te zetten voor kansarme jongeren. Als sponsor van de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw had ik een indrukwekkend interview met haar. Bekijk hier de film die wij maakten tijdens de rit naar de staatvoetbal clinic die werd georganiseerd voor de platina sponsors van de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw.

Powervrouw.
Rocky vertelt tijdens de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw 2018 niet alleen over straatvoetbal, maar ook over ondernemerschap, motivatie, sportparticipatie, omgaan met verandering, tegenslag en uit je comfortzone komen. Rocky is een sympathieke en ondernemende powervrouw, die door een blessure niet meer op topniveau kon voetballen. Daarom besloot zij zich in te zetten voor de straatkinderen in Rio de Janeiro (de meisjes uit de Favela) om hen hoop en toekomst te geven. Dit doet zij op unieke wijze met behulp van straatvoetbal in een veilige omgeving. Zij heeft hiermee al veel bereikt bij deze meisjes en daarover vertelt ze graag tijdens de Zaanse Zakenvrouw Verkiezing op 13 juni 2018.

Goed voor elkaar.
Als leasemaatschappij zijn wij nauw betrokken bij de regio waar wij werken en leven. Daarom steunen wij de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw. Ik was onder de indruk van de visie van Rocky en ben er van overtuigd dat zij een grote bijdrage levert aan de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw.

Dick Dekker.

Op 10 juni aanstaande organiseert Floris Bouwcenter voor de derde keer de Floris Classic Toertocht. Ook dit jaar sponsort ProMobility dit initiatief, omdat de leasemaatschappij lokale initiatieven een warm hart toedraagt. Dick Dekker van ProMobility: “Wij houden via de lease elke dag 100 wielen op de weg voor Floris. Het is een echt familiebedrijf dat zich richt op de regionale markt. Ook Floris gelooft in de circulaire economie, daarom ondersteunen wij de toertocht.” Volgens Maureen Floris is de fietstoertocht, die hoofdzakelijk bestemd is voor relaties en personeel van Floris Bouwcenter, de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot succes. “De achterliggende gedachte is dat onze mensen en de relaties van Floris op een sportieve en ontspannen manier een relatie met elkaar opbouwen. Deelnemers kunnen kiezen uit een toertocht door Noord-Holland van 50 km of 100 km. Alle deelnemers ontvangen gratis een shirt bij de start. Halverwege is er een warm onthaal op onze vestiging in Purmerend. De toertocht wordt begeleid door een team van de vereniging ‘fietsvrienden Wormer’ en eindigt ook weer op onze vestiging in Wormerveer. Na afloop is er voor de deelnemers een barbecue met pasta’s.” De toertocht start op 10 juni om 8.00 uur bij Floris Bouwcenter op de Vlasblomweg 24 (Noorderveld) in Wormerveer. Inschrijven kan aan de balie van Floris Bouwcenter, of online via mijnfloris.nl.

centrum voor leven met kanker Zaanstreek

Op zaterdag 31 maart aanstaande opent Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis, haar deuren aan de Zorgboulevard bij het ZMC in Zaandam. Dit nieuwe initiatief laat zich het beste omschrijven als een inloophuis gericht op psychosociale zorg voor iedereen die te maken krijgt met kanker.

Anna’s huis als belangrijke schakel in de zorg rond kanker.
Het inloophuis gaat informatie bieden en verwijzen naar zorgloketten. Daarnaast wil het lotgenoten met elkaar in contact brengen en activiteiten organiseren gericht op het psychisch herstel tijdens of na ziekte en het verlichten van psychische druk bij familieleden. Daarmee wil Anna’s huis de belangrijkste schakel worden tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en de mens met kanker ongeacht leeftijd, soort kanker, ziektefase of culturele achtergrond.

[Z]aan de Wandel, als een van de betrokken initiatiefnemers.
Stichting [Z]aan de Wandel heeft als doelstelling onderzoek naar borstkanker financieel te ondersteunen. Sinds een aantal jaren steunt [Z]aan de Wandel het onderzoeksteam van het AVL en werden er middelen gereserveerd voor het opzetten van een inloophuis in Zaanstad. Enerzijds wil Stichting [Z]aan de Wandel een structurele bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met kanker in de Zaanstreek. Anderzijds is de realisatie van Anna’s huis een tastbaar resultaat voor de deelnemers aan [Z]aan de Wandel, die zich jaarlijks inzetten voor het ‘bij elkaar lopen’ van een substantiële bijdrage voor het welzijn van mensen met kanker.

Bestuurlijk is Anna’s huis is een samenwerkingsverband van Stichting MOC Huis aan het Water, ledenvereniging Evean, stichting Vrienden van het ZMC/Esperanz en het oncologische samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in Zaandam, Hoorn en Purmerend.

Officiële opening.
Op zaterdag 31 maart is er vanaf 11.00 uur een openingsprogramma voor genodigden. Na de officiële opening wordt er nog een Open Huis gehouden voor geïnteresseerden, die vanaf 14 uur van harte welkom zijn. U vindt Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis aan de Zorgboulevard, Koningin Julianaplein 18, (bij het ZMC) te Zaandam.

’t Lokaal is het kenniscentrum en de hotspot van de BVNM (bedrijven vereniging Noorderveld Wormerveer). Deze bedrijventerreinen willen zich pro-actief ontwikkelen en investeren daarom in de toekomst. Een van de initiatieven is de oprichting van ’t Lokaal. Het initiatief is er op gericht te komen tot een structurele en praktische samenwerking om de zogenaamde WOZ waarde (Werk-Opleiding-Zorg) te verhogen. Daarbij gaat het over de ondernemers zelf en de directie omgeving waarin zij ondernemen.

’t Lokaal, waar staan we na een half jaar.
Naast dat 't Lokaal een unieke ontmoetingsplaats is voor ondernemers, onderwijs en overheid wordt er nu dieper in gegaan op de aandachtsgebieden stagebureau, data- en kennisbank en een platform voor projecten.

Stagebureau.
Bij de ondernemers is er behoefte aan stagiaires. Via 't Lokaal komen de aanvragen van de diverse scholen binnen. 't Lokaal verleent haar diensten om de match te maken tussen onderwijs en ondernemers (het ontzorgen) volgens een bepaalde uniformiteit. Inzicht in welke richtingen stagiaires nodig zijn, waarbij 't Lokaal voor de verbinding zorgt. Ook is 't Lokaal bezig om samen met het Regiocollege een accreditatie voor het gehele terrein te regelen. Een bijeenkomst met ondernemers en onderwijs is de volgende stap in dit proces. Waar hebben scholen behoefte aan en wat hebben bedrijven nodig?

Data- en kennisbank.
Het opbouwen van een data- en kennisbank (voor Noorderveld-Molletjesveer) is belangrijk om inzicht te krijgen in vacatures, type bedrijf, leegstand, opleidingen, nut en noodzaak gezamenlijke projecten. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de Wet op de Privacy.

Platform voor projecten.
Er is een Commissie HRM in het leven geroepen. Deze commissie coördineert dat grotere bedrijven, met een HR-afdeling, kleinere bedrijven helpen met re-integratieprojecten en seizoenswerk onderling op te vangen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een collectief pensioen voor (kleine) ondernemers.

Op 10 september jl. liepen 2817 deelnemers tijdens de 7e editie van [Z]aan de Wandel een bedrag van € 70.000 bij elkaar. Een deel van deze opbrengst werd 8 februari jl. in de vorm van een cheque uitgereikt aan het onderzoeksteam van het AVL (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis) in Amsterdam.

De cheque ter waarde van € 40.864,25 werd door Dick Dekker, voorzitter van Stichting [Z]aan de Wandel, overhandigd samen met Christell Bart (initiatiefneemster [Z]dW Club van 100) en Ank Dekker van DEKKERAUTOGROEP (een van de vele bedrijvensponsors [Z]dW). 

De gift van [Z]aan de Wandel 2017 wordt door het AVL, volgens Sabine Linn, leidster van het AVL onderzoeksteam besteed aan een verdere analyse van behandeling gericht tegen het HER2 eiwit. Sabine Linn: “In de volgende stap gaan de onderzoekers de interactie tussen tumorcellen en de omgeving van tumorcellen onderzoeken. Ook zal onder andere de aanwezigheid van immuun cellen worden geëvalueerd. De verwachting is dat de uitkomst van het onderzoek de nodige informatie oplevert over de rol van het immuunsysteem en langdurige response op de behandeling. Deze informatie draagt verder bij aan de kennis over het ‘gedrag’ van de tumoren en helpt dokteren verder in het kiezen van de meest optimale behandeling van patiënten.”

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 8e editie van [Z]aan de Wandel alweer in volle gang. De organisatie is wederom in handen van de vijf Zaanse Rotary Clubs. De achtste editie van [Z]aan de Wandel vindt plaats op zondag 9 september 2018. Binnenkort zal de startlocatie bekend worden gemaakt. 

 

V.l.n.r. Sabine Linn (AVL), Ank Dekker, Christell Bart, Dick Dekker, Gabe Sonke (AVL) en Tessa Steenbruggen (AVL).

Tijdens de sponsoravond 19 januari jl. heeft het bestuur van KFC (Kooger Football Club) haar plannen ontvouwen voor de bouw van een nieuwe kantine, tribune en kleedkamers. Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden (23 maart 2017) dat er een viertal kleedkamers en de tribunes afbrandden. 

Complicaties opgelost.

Er is achter de schermen door de leden en andere betrokkenen het afgelopen jaar gewerkt aan nieuwbouwplannen van de kantine, kleedkamers en tribune. Helaas liepen alle plannen tijdens de sloop van kleedkamers, kantine en tribune, door de nodige complicaties vertraging op. Dat kostte de club veel tijd en energie. Maar inmiddels zijn er goede en duidelijke afspraken gemaakt over de financiële afhandeling en kan er gestart worden met het weghalen van de restanten van de funderingen en de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

All-in complex.

Naar aanleiding van meerdere gesprekken met een aannemer, gespecialiseerd in het bouwen van sportcomplexen, zijn er meerdere schetsvoorstellen en kostenindicaties gemaakt. Deze zijn gebaseerd op het feit dat KFC de wens heeft een all-in complex te realiseren. 

Ambitie.

De schadeverzekeraar heeft inmiddels het schadebedrag uitgekeerd. De bouwcommissie is in samenwerking met het hoofdbestuur van KFC het complete financiële plaatje inzichtelijk aan het maken. Het is duidelijk dat er een financieel tekort is om alle plannen te realiseren. Het is nu te vroeg om te bepalen hoe groot het tekort is. Dat KFC een ambitieuze club is mag blijken uit het feit dat er al wel wordt nagedacht over acties om een tekort aan financiële middelen op tafel te krijgen. Het streven is in ieder geval dat het nieuwe all-in complex er eind dit jaar staat.

Zaans Ondernemersdag 2017

Er staat u een mooi programma te wachten tijdens de 29e Zaanse Ondernemersdag. U kunt kennismaken met Jan Hamming, de nieuwe burgemeester van Zaanstad en dagvoorzitter Rayen Panday zal de spreker Carlo van de Weijer introduceren. Verder kunt u getuige zijn van de uitreiking van de Ondernemingsprijs, PDZ/Trias Jeugdjuryprijs en Zaanse Startersprijs. Heeft u zich al ingeschreven via www.zaanseondenemersdag.nl?

Spreker Carlo van de Weijer over disruptieve innovaties.

Disruptieve innovaties zijn vernieuwingen waardoor traditionele markten ontwricht raken en nieuwe ordes ontstaan. Tijdens de 29e Zaanse Ondernemersdag op 7 november a.s. zal Carlo van de Weijer uitgebreid ingaan op disruptieve innovaties die bepalend zijn voor onze toekomst.

Tango en Route Mobiel zijn bekende voorbeelden van disruptieve innovaties, maar er zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen. Carlo van de Weijer wordt door zijn dagelijkse werk vanuit vele invalshoeken geconfronteerd met disruptieve innovaties. Daarom kan hij ons als geen ander op een originele en inspirerende wijze naar de toekomst laten kijken. Daarbij gaat hij in op zijn ervaringen om disruptieve innovaties echt in de praktijk te brengen en hoe organisaties zich staande houden in uitdagende tijden.

Carlo van de Weijer is werkzaam bij TomTom en is tevens verbonden aan de TU Eindhoven als directeur van het strategisch onderzoeksgebied “Smart Mobility”. Tijdens zijn betoog over disruptieve innovaties zal Carlo vanuit verschillende invalshoeken de toekomst belichten. Daarbij spreekt hij vanuit leiderschapservaring bij TomTom, Siemens, TNO en zijn ervaring met bedrijven in Silicon Valley waar hij samenwerkte met onder andere Uber en Tesla. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn smart mobility, robotica, big data en de ontwikkelingen op het internet.

Wie worden de winnaars.

Breakdown Sloopsupport, Laco Techniek en Bosman en Bronkhorst zijn de bedrijven die genomineerd zijn voor de Ondernemingsprijs 2017. Voor de Zaanse Startersprijs zijn Green Partner, Groeneveld Eten en Koffiebranderij Zuivere Koffie genomineerd. De winnaars van de Zaanse Startersprijs en de Ondernemingsprijs 2017 worden op 7 november tijdens de Zaanse Ondernemersdag bekend gemaakt. Ook zal een van de genomineerden dan de PDZ/Trias Jeugdjuryprijs in ontvangst nemen.

Wilt u 7 november op de Zaanse Ondernemerdag aanwezig zijn, schrijf u dan in via www.zaanseondernemersdag.nl.

bedrijfsvereniging Noorderveld Molletjesveer

Ik mocht 6 september getuige zijn van de feestelijke opening van ’t Lokaal. Met lovende woorden van Gerbrand de Lange (voorzitter van het College van Bestuur OVO Zaanstad) en Dennis Straat (Wethouder Gemeente Zaanstad) werd het startschot gegeven voor dit kenniscentrum waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven elkaar treffen. Vanaf vier uur mocht ik als voorzitter van de BVNM samen met de andere bestuursleden iedereen verwelkomen. Een aantal bedrijven gaven een presentatie en van de TU Enschede waren er 2 studenten aanwezig die met hun elektrische motor in 80 dagen de wereld zijn rondgereden. Na de nodige woorden van diverse sprekers werd er een plaquette met daarop het logo van ’t Lokaal onthuld (met dank aan Cees Woud Natuursteen). Het team van I-MOR legde de opening vast op video.

Bedrijvige week.

Niet alleen de feestelijke opening van ’t Lokaal zorgde de eerste week van september voor veel positiviteit op Noorderveld en Molletjesveer. We hadden die week ook nog 5 studenten van de Hogeschool van Amsterdam over de vloer. De studenten doen onder de BVNM leden onderzoek naar de behoefte met betrekking tot werkgelegenheid, opleidingen, onderwijs, zorg en innovatie. De interviews over de WOZ-waarde (werkgelegenheid, opleidingen zorg) lieten voldoende ruimte voor de ondernemers over om ook hun visie te geven over de bedrijventerreinen in het algemeen.

Nieuwe wegen in een veranderde wereld.

Als regio moeten we ons blijven ontwikkelen. We willen daarom pro-actief zijn en investeren in de toekomst. Niet alleen economisch. Die tijd is voorbij. De sociale en maatschappelijke rol van ondernemingen wordt steeds groter. Dit vraagt om talentontwikkeling, research in ontwikkelgebieden en om samenwerking met (vroeger niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. De partners zitten in dezelfde paradigmashift: ‘ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

’t Lokaal als kenniscentrum en hotspot.

Vanuit de BVNM hebben wij ’t Lokaal opgericht als een platform waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven elkaar treffen. Doelstelling is om vanuit een gezamenlijk perspectief, blijvend te werken aan het voortschrijdend door ontwikkelen van ons bedrijventerrein, door een constructieve samenwerking tussen de BVNM, Gemeente Zaanstad en de Zaanse onderwijsinstellingen. Door deze aanpak kan er inhoud en vorm worden gegeven aan het blijvend stimuleren van de sociaal maatschappelijke en economische meerwaarde van de BVNM voor de Gemeente Zaanstad.

Dit is noodzakelijk om de beide bedrijventerreinen vitaal te houden, ook op langere termijn. De BVNM wil als sterke partij aangesloten blijven in de ontwikkelingen in de metropoolregio Amsterdam. Dat doen wij door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen in onderzoeks- en implementatieprojecten. Dit kunnen kleine of grotere projecten zijn op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Van duurzaamheid tot infrastructuur en van talentontwikkeling tot een leven-lang-leren. Maar ook op het gebied van betere zorg, werkgelegenheid, bedrijfsontwikkeling en innovatie. Als u meer hierover wilt weten, kunt u hier onze introductiefilm over het ’t Lokaal bekijken.

We moeten werken aan onze WOZ waarde?

WOZ staat in dit geval voor Werkgelegenheid, Opleiding, Onderwijs en Zorg. Dit zijn ook de issues waarover de studenten met de ondernemers in gesprek zijn gegaan. De informatie die hier uit voortkomt, moet een ijkpunt worden van de huidige meningen en visies van de ondernemers en tevens een beeld geven van de toekomstverwachtingen. De vragen worden op een eerder tijdstip al voorgelegd aan de ondernemers, zodat zij zich kunnen voorbereiden. De vragen gaan niet alleen over de onderneming, maar ook over de BVNM terreinen, en de verwachtingen over onderwijs en opleidingen en zorg. De BVNM gaat er vanuit dat als alle input is verwerkt er een soort advies uit komt rollen, die ons de handvaten geeft een beleid naar de toekomst verder gestalte te kunnen geven. Maar niet alleen dat, ook voor scholen kan het onderzoek van betekenis zijn. Zij kunnen niet alleen het stagebeleid afstemmen op de uitkomsten, maar ook hun opleidingsprogramma.

 

 

zv de zaan

Eerder dit jaar werd al bekend dat Arjan Vos en Johan Aantjes aangesteld zijn als hoofdtrainers voor respectievelijk de dames en de herenselectie. ZV De Zaan is nu trots te kunnen melden dat maar liefst vier internationale spelers de topteams komen versterken. Drie talentvolle, jonge Australische speelsters zijn toegevoegd aan de damesselectie. De herenselectie wordt versterkt met een Hongaar.

ZV de Zaan grossiert al jaren podiumplaatsen bij de jeugdafdelingen en ambieert ook bij de senioren een vaste plek in de top. De selectiecommissie, bemand door oud topspelers, wist in dit kader al Vos en Aantjes aan de vereniging te binden. Beide heren hebben een behoorlijke staat van dienst binnen de waterpolowereld. De volgende belangrijke stappen zijn de selecties en het programma waarmee gewerkt wordt naar een hoger niveau te tillen. Wat dat laatste betreft is hier met de nieuwe trainers en de vereniging al invulling aan gegeven.

Internationaal netwerk

Om een vaste plek te verwerven in de top van de hoofdklasse is het van belang de selecties goed op niveau te hebben. Daar lag een behoorlijk uitdaging mede door het vertrek van veel Nederlandse spelers richting het buitenland (ook ZV De Zaan heeft twee dames in de Amerikaanse competitie spelen).  Het internationale netwerk van de nieuwe hoofdtrainers bood uitkomst. Arjan Vos heeft drie speelsters waar hij mee gewerkt heeft in het Australische  Queensland naar de Zaanstreek gebracht. Tyler Baillie (22), Tina Sogaard-Andersen (22) en Ellodie Ruffin (21) trainen vanaf deze week mee met de dames. De talentvolle Hongaar Akos Pinter (22) is aan slag gegaan bij de heren.

Vervanging Heinis

Hoewel de nieuwe spelers allemaal nog erg jong zijn hebben zij al een indrukwekkende waterpololoopbaan achter de rug. De Australische dames hebben goud gewonnen bij de Worldcup in Sacramento (USA) in 2017 en op de Universiade in Korea in 2015. Daarnaast waren ze onderdeel van de WJK selectie onder 20 in Volos in 2015. Ellodie en Tina zijn allround speelsters en kunnen op diverse plekken uit de voeten. Tyler is keepster, waarmee zij dus sowieso de zwangere Anne Heinis kan vervangen. Anne zal voorlopig gewoon bij de selectie betrokken blijven.

Ook Akos heeft bij verschillende Jong Hongarije selecties gespeeld, maar werd uiteindelijk net niet opgenomen in de ijzersterke A-selectie van Hongarije. Hij is ook een allround speler die het beste op plek 4/5 ligt.

Doel 2017-2018

Voor de heren is promotie naar de Eredivisie het doel het komende waterpoloseizoen. Voor de dames geldt de ambitie om structureel top 4 te gaan spelen, en daarmee wellicht op termijn ook weer deelname aan de Europa Cup. Met deze aanpak geven we ook ruimte en vooral mogelijkheden aan talentvolle jeugd van ZV De Zaan. Diverse spelers nemen ook deel aan het Jong Oranje programma en aansluiting vanuit de club is dan essentieel. Ons streven is dat zij zoveel mogelijk binnen De Zaan kunnen doorstromen naar het hoogste niveau. 

 

 

 

 

wij bewegen, nieuw voor bedrijven en inwoners van de zaanstreek

Er worden door vrijwilligers bij sportverenigingen, scholen, bedrijfsverenigingen, zorginstellingen en businessclubs veel mooie projecten geïnitieerd. Projecten die doorgaans gericht zijn op fundraising of een bijdrage aan het sociaal economische of sociaal maatschappelijk klimaat in de Zaanstreek. Enkele voorbeelden zijn het energieproject van bedrijvenvereniging BVNM, het fietsveilig project van het Sint Michael College en [Z]aan de Wandel

Groter draagvlak creëren.

In de praktijk blijkt dat door gebrek aan tijd en middelen deze projecten niet of nauwelijks gedeeld worden. Maar juist door ervaringen, kennis en de belangen breder te delen kan er meer draagvlak ontstaan en kunnen veel initiatieven elkaar versterken. Daarom hebben Dick Dekker en Jeffrey Noom van ProMobility besloten om samen met een aantal content partners een online platform op te zetten. Een platform in de vorm van een interactief regioblog, dat gericht is op het communiceren van deze projecten. Dick Dekker: “Wij zijn een regionaal georiënteerde onderneming en daardoor ook vrijwillig betrokken bij veel projecten in de Zaanstreek. Door de netwerken van vrijwilligers en professionals met elkaar te verbinden ontstaan er vaak weer nieuwe initiatieven, die op hun beurt weer nieuwe ‘spin off’s’ hebben op het welzijn van inwoners, werknemers en werkgevers in de Zaanstreek. Een mooi voorbeeld daarvan is Anna’s Huis, een centrum voor hulp aan mensen om te leren leven met kanker. Wat deze ondersteuning voor een effect kan hebben op werkgevers, de zorg en het welzijn van de betrokkenen behoeft volgens mij geen uitleg. Anna’s Huis wordt gevestigd op de Zorgboulevard in het Zaans Medisch Centrum. Aan de totstandkoming van dit project hebben vele content partners van het nieuwe platform meegewerkt. Niet alleen financieel, maar ook door het inzetten van hun kennis.”

Wij-bewegen.nl zorgt voor verbinding en nieuwe initiatieven.

Wij-bewegen.nl is een regioblog waarop iedereen uit de regio Zaanstreek informatie kan publiceren of kan reageren op publicaties. Het redactieteam zorgt ervoor dat deze publicaties wel interessant zijn voor de doelgroep. De berichten moeten dus wel een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners en werknemers en bedrijven in de Zaanstreek. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan als volger op wij-bewegen.nl.

Subcategorieën

Stel een vraag

Wat is uw vraag
Emailadres

Invalid Input

 

Sale & Leaseback geeft ondernemers meer lucht en groeikansen

pm banner sale leaseback1

Bekijk hier de film over de voordelen van import lease

pm banner importlease1